Prysurdeb ym Mryncoch

Trefnodd Wyndham Griffiths, Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Plaid Cymru Gogledd Bryncoch ynghyd â Chynghorwyr Bwrdeistref SirolPlaid Cymru ar gyfer De Bryncoch, Joanna Hale a Chris Williams, gan weithio â'r Cynghorwyr Cymunedol Julie Griffiths ac Emma Edwards ddigwyddiad codi arian i dalu am oleuo'r coed Nadolig yn y ddwy Ward. Hwn oedd yr ail ddigwyddiad ers mis Mehefin eleni ac roedd y ddau yn llwyddiannus iawn.

          

O'u cronfa gymunedol, mae tri Chynghorydd Bryncoch Plaid Cymru hefyd wedi cyfrannu £15,000 i helpu i ariannu prosiect yng Nghlwb Rygbi Bryncoch. Mae'r arian wedi helpu'r clwb i wneud gwelliannau mawr i'r cawodydd ystafell newid ac i ddarparu mynediad i'r anabl i'r toiledau newydd i'r anabl.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.