Newyddion y Cynghorwyr

Diweddariad y Cyngor 23ain Tach 2020

Cynghorwyr Plaid - Ar Eich Ochr CHI!

 

 

gan Alun Llewelyn - Arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot

 

Plaid Cymru yw'r brif wrthblaid ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

 

Mae ein 15 Cynghorydd Sir ymroddedig a deinamig yn cynrychioli ardaloedd ar draws Castell-nedd Port Talbot, o Gymoedd Tawe a Nedd i drefi Pontardawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

 

Rydym wedi ennill llawer o seddi cyngor yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yn Etholaeth Castell-nedd mae Plaid Cymru bellach yn cystadlu’n agos gyda Llafur.

 

Rydym yn gweithio'n galed dros ein cymunedau, gan ymgyrchu'n effeithiol ar y materion sydd o bwys i bobl.

 

- Sicrhau chwarae teg i'r cymoedd

- Newid y Cynllun Datblygu Lleol

- Cynllunio dyfodol gwell ar gyfer tref farchnad hanesyddol Castell-nedd

- Sicrhau dyfodol gorsaf reilffordd Castell-nedd

- Sicrhau cyfleusterau iechyd modern yn Nghwm Nedd

  • Galw am Fargen Newydd Werdd i ailadeiladu economi Cymru a gwella ein hamgylchedd yn ystod ac ar ôl cyfnod Covid 19

 

- Cynnal y gwasanaethau hanfodol sydd mor bwysig - a chadw gwasanaethau rheng flaen sy'n gwneud gwahaniaeth i sut mae ein hardaloedd yn edrych ac yn teimlo

 

Mae Covid 19 wedi bod yn her enfawr - gan roi pwysau mawr ar wasanaethau cynghorau ledled y wlad. Yng Nghastell-nedd Port Talbot mae gennym eisoes un o'r cyfraddau Treth y Cyngor uchaf yng Nghymru, a dadleuodd y grŵp Cynghorwyr Plaid eto wrth drafod Cyllideb y Cyngor 2020 i gadw'r Dreth Gyngor ar lefel fwy rhesymol. Rydym nawr yn galw ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod digon o gefnogaeth i wasanaethau cyngor yn ystod argyfwng Covid - ni ddylai pobl Castell-nedd Port Talbot wynebu cynnydd enfawr yn y Dreth Gyngor na thoriadau niweidiol yng ngwasanaethau'r cyngor.

 

Yn ogystal â'n Cynghorwyr Sir, mae yna ddwsinau o Gynghorwyr Tref a Chymuned Plaid Cymru yn Etholaeth Castell-nedd sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn - gan gadw parciau, neuaddau cymunedol, cynlluniau chwarae, a phob math o weithgareddau ar agor yn ein cymunedau.

 

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yng Nghastell-nedd Port Talbot ar eich ochr chi!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd