Cyfrannwch

Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yn gweithio'n galed bob dydd ar ran pobl Castell-nedd a’i chymoedd.

Mae etholiadau nesaf Senedd Cymru ar y gorwel, ac mae ein hymgeisydd Sioned Williams yn gweithio’n galed i ledaenu’n neges ni o obaith i gymunedau ardal Castell-nedd.

Allwch chi gyfrannu i gefnogi gwaith Plaid Cymru yng Nghastell-nedd a sicrhau ein bod yn cynnal yr ymgyrch Senedd gorau erioed yn ystod y cyfnod heriol hwn?

Bydd

£25    yn talu am argraffu 500 o daflenni

£50    yn talu am 20 poster gardd

£100  yn talu am hysbysebu ar y we

£1000 yn talu am daflen ar gyfer Castell-nedd gyfan

Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

Os os oes modd i chi gyfrannu, gwnewch os gwelwch chi'n dda a rhannwch y dudalen hon gyda’ch cyfeillion ac i bawb ar y cyfryngau cymdeithasol. Diolch!

 

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £1,500 I’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod I’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £1,500. Am fwy o wybodaeth, ewch at http://www.electoralcommission.gov.uk