Cadw Ein Hunaniaeth

Pan gyhoeddodd y comisiwn ffiniau etholiadol y cynllun i uno pentref Trebannws â Thref Pontardawe, rhoddodd Cynghorydd Plaid Cymru Rebeca Phillips wybod i'w hetholwyr ar unwaith.

 

Yn naturiol, bu llawer o wrthwynebiad i hyn oherwydd bod preswylwyr yn teimlo y byddent yn colli eu hunaniaeth pentref pe byddent yn uno â chanol tref. Mae'r problemau sy'n wynebu'r ardaloedd o amgylch y sir i gyd yn wahanol iawn. Nid yw ‘mwy’ bob amser yn golygu ‘gwell’.

 

Trefnodd y Cynghorydd Phillips ddeiseb a lofnodwyd gan gannoedd o drigolion ac anogodd gynifer o bobl â phosibl i ymateb i'r ymgynghoriad. Cymerodd aelodau etholedig Plaid Cymru ar bob lefel yn yr ardal ran yn yr ymgyrch.

 

Mae'r comisiwn ffiniau wedi gwrando ar y gwrthwynebiadau hyn ac maent bellach yn argymell cadw Trebannws fel ward cyngor ar wahân. Mae hyn yn profi pwysigrwydd cael aelodau etholedig Plaid Cymru ar bob lefel - a fydd yn gwrando ar eich pryderon a gweithredu er eich budd chi!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.