Cyllideb a Threth Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2021/22

Cyllideb a Threth Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2021/22 – Mae’r Blaid am i chi ddweud eich dweud.
Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot, o dan reolaeth Lafur, yn ymgynghori ar gyllideb 2021-2022.
Mae cyllidebau cynghorau yn gymhleth ac yn talu am amrediad eang o wasanaethau.
Bu’n gyfnod anodd i lawer o deuluoedd, a bu gwasanaethau Cyngor yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod Cofid.
Ar gyfer 2021 mae Castell-nedd Port Talbot yn wynebu cynnydd o 3.75% yn y Dreth Cyngor – er bod gennym eisioes un o’r cyfraddau uchaf o dreth cyngor yng Nghymru.
Rydym ymhlith yr uchaf ers cwarter canrif ond yn ystod y cyfnod hwnnw torwyd ar nifer o wasanaethau lleol o dan lywodraethau Ceidwadol a Llafur.
Mae Treth Cyngor CNPT llawer uwch na chyfartaledd Cymru a phob un o’n cymdogion.
Plaid Cymru yw’r prif wrthblaid i Lafur ar gygor Castell-nedd Port Talbot - lle mae gennym 15 cynghorydd gweithgar.
Rydym yn craffu’r gyllideb yn drylwyr, a byddwn yn pwyso ar y Cyngor Llafur i:
• Gadw’r Dreth Cyngor mos isel a phosib
• Buddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen i helpu ein cymunedau
• Sicrhau gwerth am arian
• Galw ar lywodraethau’r DU a Chymru i gyflwyno cyllid tecach ar gyfer gwasanaethau cyngor lleol.
Rydym eisiau i CHI ddweud eich dweud – ond mae’n bwysig i bawb ymateb i Ymgynhoriad y Gyllideb ar wefan y Cyngor erbyn 12ed Chwefror https://www.npt.gov.uk/5907

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.