LLAIS NEWYDD AM GYFNOD NEWYDD

Sioned Williams yw eich ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer yr Etholiad Senedd ym mis MAI
2021.

Nawr yw'r amser i ddechrau cynllunio ar gyfer dyfodol newydd - un a fydd o fudd i bawb sy'n
byw ac yn gweithio yma, a phenderfynu beth ddylai ein blaenoriaethau fod wrth i ni wynebu effeithiau Covid-19 ar ein cymunedau.


Mae Sioned yn byw yn yr Alltwen yn etholaeth Castell-nedd gyda’i gŵr Daniel a’u dau blentyn sydd yn eu harddegau, ac mae'n Gaderydd Cyngor Cymuned Cilybebyll ac yn llywodraethwr ysgolion lleol ers nifer o flynyddoedd. Yn gyn-newyddiadurwr gyda'r BBC, mae hi bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ac mae ei gwaith yn cynnwys trefnu digwyddiadau cyhoeddus a chyrsiau
cymunedol ar hanes, diwylliant a llenyddiaeth Cymru ar draws ein hardal.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd