Plaid Cymru Castell-nedd yn cefnogi galwad ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ystyried cais ar gyfer Dinas Diwylliant y DG

Mae Plaid Cymru Castell-nedd yn cefnogi galwadau gan yr actifydd cymunedol lleol Andrew Jenkins, Cimla, ar i Gyngor Castell-nedd Port Talbot gyflwyno mynegiant o ddiddordeb ar gyfer cynllun Dinas Diwylliant y DG erbyn y dyddiad cau ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Mr Jenkins:

"Mae cymunedau Castell-nedd Port Talbot wedi'u trwytho mewn hanes cyfoethog a diwylliant bywiog, a chredaf y bydd gwneud hyn yn tynnu sylw at y cyfraniad enfawr y mae diwylliant lleol yn ei wneud i'n lles, a chymaint mwy."

Sefydlwyd cynllun Dinas Diwylliant y DG yn 2009 gyda'r nod o arddangos yr effaith y mae diwylliant yn ei chael ar gymunedau ledled y DG. Hyd yn hyn mae'r enillwyr wedi cynnwys Derry, Hull, a deiliad cyfredol y teitl sef Coventry. Ar gyfer y rownd nesaf, bydd grwpiau o drefi hefyd yn gallu cynnig am y teitl.

Dywedodd Y Cyngh. Alun Llewelyn, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot;

“Mae gan ein sir hanes diwylliannol cyfoethog, o farddoniaeth Gymraeg ganoloesol a'r llawysgrifau a gynhyrchwyd ym Margam ac Abaty Nedd, i ddatblygiadau cynnar mewn ffotograffiaeth a diwylliant y cymunedau diwydiannol a ddiffiniodd ein cenedl, hyd at arwyr modern y llwyfan a sgrin, o Richard Burton i Michael Sheen.

“Mae gennym hefyd gysylltiadau â rhai o awduron a beirdd Cymraeg gorau’r oes fodern, fel Gwenallt, Menna Elfyn a Dafydd Rowlands. Cantorion fel Mary Hopkin a Max Boyce i Rebecca Evans, Kathryn Jenkins a Bronwen Lewis. A llawer mwy!

“Rydym yn gymuned ddiwylliannol gyfoethog, gyda gwir ddiwylliant dwyieithog, ac mae angen i ni adael i'r byd wybod am hyn. Mae Treftadaeth a Diwylliant yn asedau economaidd go iawn. Mae'n rhaid i ni ofyn pam nad ydyn ni'n gwneud mwy gyda'r hyn sydd gennym ni?"

Ychwanegodd Sioned Williams AS, Aelod Plaid Cymru o'r Senedd dros Orllewin De Cymru:

"Gallai cynnig am Ddinas Diwylliant y DG helpu ardal Castell-nedd i fanteisio'n well ar ei threftadaeth ragorol gyda'r holl fuddion economaidd a diwylliannol a fyddai'n dod yn sgil hynny. Hyd yma collwyd cyfle i hyrwyddo llawer o safleoedd o'r radd flaenaf, fel Abaty Nedd, i'w llawn botensial a byddai'r cais hwn yn rhoi ffocws newydd ar bwysigrwydd a buddion ein treftadaeth ddiwylliannol sydd heb eu hamlygu'n iawn. "


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.