Gwaith Tîm Plaid Pontardawe

Yn ystod y cyfnod clo, bu'r Cynghorwyr Sir Plaid Cymru Linet Purcell ac Anthony Richards yn gweithio'n unigol; Deliodd Anthony â gwaith achos a chymerodd Linet rôl Pencampwr Cymunedol, gan gydlynu tîm gwych o wirfoddolwyr Pontardawe a helpodd i gefnogi preswylwyr yn ystod y cyfnod clo.

Ar rai tasgau buont yn gweithio gyda'i gilydd. Gofynnwyd iddynt am gymorth i adfer llwybr a mainc a ddefnyddid gan breswylwyr oedrannus. Aeth Linet ac Anthony ar drywydd hyn dros fisoedd lawer, gan gysylltu â Swyddogion y Cyngor Sir ac o'r diwedd llwyddwyd i ailagor y llwybr a gosod mainc newydd, a ddarparwyd gan Gyngor Tref Pontardawe. Mae gwaith tîm yn gweithio!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.