Plaid Cymru yn “cyd-sefyll” gyda gweithwyr y DVLA sy'n streicio

Wrth ymateb i’r streic bedwar diwrnod gan weithwyr DVLA, dywedodd ymgeiswyr rhanbarthol Plaid Cymru Gorllewin De Cymru Sioned Williams a Luke Fletcher, 

 

“Rydym yn cydsefyll gyda’r gweithwyr DVLA yn Abertawe sy’n streicio dros amodau gwaith diogel. 

 

"Ni ddylai unrhyw weithiwr orfod mynd ar streic i warantu ei ddiogelwch yn y gwaith ac mae'n ddyletswydd ar y cyflogwr - yn yr achos hwn Llywodraeth San Steffan - i ddarparu man gwaith diogel i weithwyr.

 

"Mae gan weithwyr y DVLA ein cefnogaeth lawn. "


Ychwanegodd Sioned Williams, sydd hefyd yn Ymgeisydd Senedd Plaid Cymru dros Gastell-nedd:


"Rwy’n llwyr gefnogi’r staff a orfodwyd yn anffodus i weithredu fel hyn - rwyf wedi siarad â llawer o drigolion sy’n byw yn ardal Castell-nedd a oedd yn teimlo ofn wrth fynd i mewn i waith yn y DVLA ac yn grac na chymerwyd camau diogel i gadw staff yn ddiogel."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.