Ymateb covid Plaid Cymru Castell-nedd

Mae'r sefyllfa yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi parhau i ddirywio ac erbyn hyn mae gennym y cyfraddau haintCovid-19 gwaethaf yng Nghymru.

 

Mae'r Cynghorydd Alun Llewelyn, Arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor CNPT wedi ysgrifennu at y Cyngor yn ogystal â Jeremy Miles AoS, sy'n aelod o Lywodraeth Cymru, yn gofyn i'r Cyngor, Llywodraeth Cymru, a’rr Awdurdodau Iechyd i wneud mwy i ymateb i'r sefyllfa ddifrifol hon.

       

Ymhlith y mesurau brys a phenodol mae'r Cyng Llewelyn wedi gofyn y dylid eu hystyried mae:

 

- Capasiti profi asymptomatig cynhwysfawr ar gyfer Castell-nedd Port Talbot. Mae tystiolaeth bod y dull hwn wedi bod yn effeithiol ym Merthyr Tudful a rhannau o Loegr fel Lerpwl.

 

- Ailasesu'r cwestiwn o gau adeiladau ysgol yn gynnar a throsglwyddo dysgu a gweithgareddau eraill ar-lein.

 

- Gwybodaeth gliriach a mwy penodol ar batrwm yr heintio.

 

Dywedodd Ymgeisydd Senedd Castell-nedd, Sioned Williams:

“Er bod gan bawb gyfrifoldeb personol i gadw at y rheoliadau er mwyn lleihau lledaeniad y firws,nid yw beio preswylwyr yn dderbyniol fel yr unig ymateb i'r sefyllfa bryderus iawn hon- mae angen ymateb mwy effeithiol gan yr awdurdodau hefyd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.