Ymateb ein hymgeisydd i sylwadau Arweinydd y Cyngor

Mae Sioned Williams, Ymgeisydd Senedd Plaid Cymru dros Gastell-nedd, wedi ymateb i'r recordiad honedig a gyhoeddwyd o Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot Council, Cyngh. Rob Jones, sydd wedi arwain ato yn sefyll nôl o'i rôl wrth i ymchwiliad gael ei gynnal.   

"Rwyf wedi fy synnu’n fawr gan y geiriau yr honnir iddynt gael eu defnyddio gan arweinydd cyngor Castell-nedd Port Talbot i ddisgrifio Aelod o’r Senedd, sydd wedi gweithio’n galed i gynrychioli ei hetholwyr yn y rhanbarth hwn dros nifer o flynyddoedd. Ni all y math hwn o iaith rywiaethol fod â lle yn ein gwleidyddiaeth.

"Os mai geiriau'r Cynghorydd Rob Jones yw'r rhain, rhaid cymryd camau brys i adfer ffydd pobl Castell-nedd yn y cyngor sydd i fod i'w gwasanaethu: Mae’r ymdriniaeth o Gynghorwyr etholedig a'r bobl y maent yn eu cynrychioli, sy’n cael ei amlygu yn y recordiad, yn awgrymu gwahaniaethu,  agwedd amharchus a gweithredu annemocrataidd. Ymhellach, mae’r sylwadau a wnaed yn y recordiad hwn yn awgrymu arferion a allai fod yn llygredig ar frig cyngor Castell-nedd Port Talbot, sy'n cael ei redeg gan Lafur.

"Yn ogystal, mae’r agwedd a ddangosir yn y recordiad tuag at y rhai sydd wedi bod yn lleisio eu barn ynghylch cau ysgolion yng Nghwm Tawe yn sinigaidd ac yn arddangos diffyg parch, ac hefyd yn awgrymu rhag-benderfyniad ar y mater a fydd yn dod gerbron yr arweinydd a'i gabinet."

"Dylai gwleidyddiaeth ymwneud â phobl, nid grym."

"Rwy'n croesawu'r ymchwiliad i'r mater hwn, er budd democratiaeth ac er mwyn cynnal safonau mewn bywyd cyhoeddus."


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.