Nawr yw'r amser i leisiau pobl ifanc gael eu clywed!

gan Jamie Evans, Cynghorydd Sir Plaid Cymru ar gyfer De Castell-nedd

 

Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, yn anffodus cefais fy hun yn gorfod cysgodi o'r firws fel rhywun yn y grŵp risg uchel. Nid oeddwn yn gallu mynd o gwmpas i helpu gwirfoddolwyr cymunedol i ddarparu nwyddau a gwasanaethau i'r rhai mwyaf anghenus yn fy nghymuned, ac roedd hyn yn hynod rwystredig i mi fel cynghorydd yn fy ugeiniau. Fodd bynnag, cefais fy nghalonogi o weld pobl ifanc yn fy nheulu, fy stryd, fy nhref ac ar draws Cymru yn camu i'r adwy ac yn gwirfoddoli i sicrhau cymorth i’r rhai mewn angen.

 

Mae pobl ifanc yn aml yn cael eu pardduo am beidio ag ymddiddori yn eu cymuned a'r byd o'n cwmpas. Fodd bynnag, mae rhai fel Malala Yousafzai a Greta Thunberg wedi dangos pan fydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn mudiad, mae'r byd yn stopio ac yn cymryd sylw.

 

Erbyn hyn, yn anffodus, rwy'n cael fy hun allan o'r grŵp oedran 18-24, ond roeddwn wrth fy modd o weld mai'r genhedlaeth hon yw'r prif ddylanwad yn y mudiad annibyniaeth yng Nghymru, gyda 41% o bobl yn yr ystod oedran yma o blaid Cymru annibynnol.

 

Am gyfnod rhy hir mae'r sefydliad gwleidyddol wedi anwybyddu pobl ifanc ac wedi bradychu eu hymddiriedaeth ar faterion fel llaeth am ddim, ffioedd dysgu prifysgol a chyflogau isel. Ond dylai'r newid yn agweddau ieuenctid Cymru fod yn alwad ddifrifol i'r rhai sydd mewn grym i ddeffro. Bydd ein llais yn cael ei glywed, a daw ein hamser! Os hoffech chi ymwneud â Phlaid Ifanc Caste

ll-nedd, cysylltwch â ni drwy Twitter neu FB!


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.